Underleveranser åt industrin
Under hela vår verksamhet har vi genomgående investerat i maskiner och anordningar samt sett till att vi har den tidsenligaste teknologin med tillhörande program. Tack vare detta kan vi stå till tjänst inom olika branscher, även med väldigt krävande leveranser.

Det högklassiga slutresultatet grundar sig på att vi lyssnar på kundens behov samt på vår långa erfarenhet av 3D-planering. Med de CNC-styrda skär-maskinerna tar vi ut krävande 3D-former och hanterar tekniska material allt från skumplast till tyger med flera lager. Skumning direkt i formerna ger ytterligare personlighet till formgivningen.

Slutresultatet är bland annat lättinstallerade inredningar till maskinhytter, material för användning i ljud- och värmeisolering, vägg- och takpaneler samt rörisoleringar med färdigt utskurna isoleringsbitar.