Specialkunnande som styrka
Ab Ess-Ma Oy är ett finländskt familjeföretag som grundades år 1976. Vi startade som underleverantörsföretag inom båtbranschen, med varumärken av toppklass, såsom Nautor's Swan och Baltic Yachts som våra kunder. Vårt samarbete, som har fortgått i nästan fyra årtionden, har visat att långvariga kundrelationer byggs genom att framför allt lyssna på kunden och erbjuda hög kvalitet i kombination med flexibilitet och leveranssäkerhet.

Idag är vi en specialist som betjänar flera olika branscher genom att använda det yrkeskunnande som har utvecklats under fyra decennier samt vår mångsidiga maskinpark. Samtidigt har vi lyckats utveckla mervärdestjänster, såsom den täckande dokumenteringen. Tack vare den kan vi snabbt ta fram exempelvis kundens materialuppgifter för tilläggsleveranser.

Samarbetet med oss löper smidigt och lätt, och vi tar gärna itu med krävande utmaningar!