So Software - System Print
 © 1998-2022 So Software Finland
 Leverantörsvägen 6
 68810 Ytteresse
 email: sosoftware@essma.fi
 
 

 

So Software -    System Print
Till början

suomeksiSuomeksi

Vad är system med utgångsrad? (KU,RU)

U-system är system som beserar sig på en rad, denna rad kallas utgångsrad. Principen är att den rad som tippats kommer att innehålla fel som garderas av U-systemet. Denna gardering skall vara gjord så att största vinstchansen finns när ett antal matcher har tippats fel.

Ett U-system bör vara konstruerat så att det finns en god chans till vinsterna 12 och 13 rätt när ungefär hälften av utgångsraden har tippats fel. Låt oss anta att vi har ett U-system med 10 matcher. Detta kan vara konstruerade så att de största vinsterna kan fås när 4-6 matcher har tippats fel. Det är ju inte ovanligt att en rad tippas ungefär till hälften rätt. Vinstchanserna kan utläsas ur garantitabellen för dessa system.

Här visas ett exempel på en garantitabell på ett reducerat system med utgångsrad. Systemet består av fem helgarderingar och 60 rader. (5-0-60.RU)


swehelp3_1.gif (4489 bytes)


Det kan utläsas ur tabellen att detta system ger 50% chans till 13 rätt vid två och tre fel i utgångsraden. Som redan har nämnts så är detta system ett reducerat system, närmare bestämt ett 1-felsreducerat system. Vilket betyder att minst 12 rätt garanteras vid två och tre feltips, men att det finns chans till 13 rätt.

Det finns flera varianter av U-system, de kalkylerade(KU) systemen och de reducerade(RU) systemen. De kalkylerade systemen ger naturligtvis större chans till vinst än dom reducerade, men dom blir också större och dyrare.