So Software - System Print
 © 1998-2022 So Software Finland
 Leverantörsvägen 6
 68810 Ytteresse
 email: sosoftware@essma.fi
 
 

 

So Software -    System Print
Till början

suomeksiSuomeksi

Vad är ett matematiskt reducerat system?

Ett RM-system är ett matematiskt reducerat system. Detta innebär att systemet består av mindre rader än ett fullständigt garderat system med lika många garderingar.

Antag att en rad innehåller fyra halvgarderingar. För att skriva ut denna rad med fullvariation så behövs 16 stycken enkelrader. Men används ett reducerat system så blir radantalet mindre, men antalet garderingar förblir lika många.

I detta exempel används det reducerade systemet 0-4-4.RM. Systemet innehåller inga helgarderingar, fyra halvgarderingar och kan skrivas ut med endast fyra enkelrader. Systemet är alltså reducerat från 16 rader till 4, tolv rader är bortagna. Naturligtvis kan nu inte detta system alltid ge 13 rätt. Men systemet är 1-felsreducerat och ger alltid 12 rätt och i 25% av fallen ger det 13 rätt. Detta kan utläsas ur garantitabellen för systemet.

 

swehelp2_1.gif (2380 bytes)