So Software - System Print
 © 1998-2022 So Software Finland
 Leverantörsvägen 6
 68810 Ytteresse
 email: sosoftware@essma.fi
 
 

 

So Software -    System Print
Till början

suomeksiSuomeksi

Vad är matematiska system?

Matematiska system även kallad multiplikationssystem är de system med full variation (100%). Fylls en helgardering i med detta system så kommer den tippade matchen alltid att var rätt oberoende av vad resultatet blir. Matematiska system är användbart på de matcher som är svåra att förutse.

För att uppnå full variation (100%) av en match så behövs tre rader. Med detta menas att helgardering fås ifall matchen i ena raden tippas som en etta och i de två andra som ett kryss och och en två. Detta betyder att för varje match som skall helgarderas så kommer radantalet att tredubblas. Det kan ses med följande exempel.

Två stycken helgarderingar behöver nio (3*3) rader för att uppnå full variation.


RAM   
1 X 2    1 1 1 X X X 2 2 2
1 X 2    1 X 2 1 X 2 1 X 2Används däremot halvgarderingar kommer radantalet att fördubblas istället för att tredubblas.

Två stycken halvgarderinagr behöver fyra (2*2) rader.


RAM   
1 2    1 1 2 2
1 2    1 2 1 2Om alla matcher helgarderas så skulle det innebära att 1.594.323 rader måste användas, men en av dessa skulle alltid ge 13 rätt.

Matematiska system kan med fördel kombineras med reducerade eller andra system för att ge en större chans till vinst.